Fællesskabende processer i og på tværs af civilsamfund og kommune

Forfattere

  • Dorethe Bjergkilde Professionshøjskolen Absalon
  • Marie Aakjær Professionshøjskolen Absalon
  • Eva Pallesen Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v38i2.6906

Referencer

Aakjær, M., Bjergkilde, D., & Pallesen, E. (2021). Fællesskabelse - opbrud, nedbrud eller nybrud i organisering af velfærd mellem kommune og civilsamfund. Samfundslederskab i Skandinavien, 37 (2), 80-89. https://doi.org/10.22439/sis.v37i2.6594

Aakjær, M., & Pallesen, E. (2020). Ledelse af fællesskabelse. Samfundslederskab i Skandinavien, 35(1), 55-78. https://doi.org/10.22439/sis.v35i1.5921

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq

Bjergkilde, D. (2019). Du rykker dig, når du bliver udfordret. Følelses- og motivationsarbejde som strategi for forandringsprocesser. I K. Kousholt, M. Nissen, & J. Krejlser (Red.), At skulle ville. Om motivationsarbejde og motivationens tilblivelse og effekter (s. 69-90).

Bjergkilde, D. (2021). Ledelse og organisering af fællesskabende forandringsprocesser i folkeskolen. Læsninger af tilblivelser, tærskler og fravær i skolen: Ph.d. afhandling. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Aarhus Universitet.

Butler, J. (2010). PERFORMATIVE AGENCY. Journal of Cultural Economy, 3(2), 147-161. https://doi.org/10.1080/17530350.2010.494117

Christensen, M. (2020). Ny udsathed i ungdomslivet. Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), 142-144. https://doi.org/10.7146/tfp.v16i31.122767

Deleuze, G., & Guattari, F. (2013). A thousand plateaus (First edit). Bloomsbury.

Görlich, A., Pless, M., Katznelson, N., & Graversen, L. (2019). Ny udsathed i ungdomslivet: 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge. Hans Reitzels Forlag.

Hall, L. (2017). Ledelse på læringsudbytte : en analytisk begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte tæt på levet ledelsesliv : ph.d.-afhandling. DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Mørck, L. L., & Munkholm, M. (2016). Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber. København: SPUK Udgivet i serie med Unge i Partnerskaber-Veje ud i Virkeligheden.

Mørck, L. L., Schwartz, I., & Christensen, T. W. (2022). Fællesskabende praksisser. I Fællesskabende praksisser. Frydenlund Academic.

Munkholm, M. (2020). Faglig elevsubjektivering: om at blive til i skolelivets fællesskaber, når læringsmål er til stede.

Murphy, T. (2015). Sensemaking: Introduktion til Karl Weick.

Pedersen, F. V., Raecke, C., Mølager, R., Kolbjørn, L., & Mariegård, S. (2022). Fællesskaber mellem kommune og civilsamfund: De fem vigtigste barrierer-og det fælles håb. Samfundslederskab i Skandinavien, 37(2), 90-103. https://doi.org/10.22439/sis.v37i2.6595

Shapiro, D. K., & Jørgensen, R. E. (2021). Lokale integrationsprojekter som flertydige fællesskaber: Prekær inklusion og nye perspektiver på socialt arbejde i civilsamfundet. I Fællesskabende praksisser.

Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking. Organization Science, 16(4), 409-421. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133

Whitehead, A. N. (1985). Process and reality: an essay in cosmology: Gifford lectures delivered in the University of Edinburgh during the session 1927-28. Corrected edition. I Gifford lectures; 1927-28. The Free Press.

Ziegler, M., & Adelskov, T. (2019). Vi er fælles om fremtidens velfærd. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4). https://doi.org/10.7146/tfa.v21i4.118067

Downloads

Publiceret

2023-06-07

Nummer

Sektion

Introduktion til særnummer