Fællesskabende samarbejder og deltagelsespositioner – udforskning af tilblivelser, udeblivelser og opløsninger

Forfattere

  • Dorethe Bjergkilde Professionshøjskolen Absalon
  • Eva Pallesen Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v38i2.6907

Nøgleord:

Fællesskabende, fællesskaber, affekt, liminalitet, tilblivelsesprocesser

Resumé

Fællesskaber ses i stigende grad som mulig løsning på velfærdsudfordringer som ensomhed, udsathed og eksklusion – ofte ud fra en antagelse om at den enkelte gennem deltagelse i fællesskaber kan overskride etablerede positioner. Der er derfor en øget interesse i at arbejde med fællesskaber fra både civilsamfundsaktører og kommuner. I artiklen undersøges betingelserne for tilblivelsen af nye borgerfællesskaber, som ikke er målgrupperettede, og som foregår inden for nogle forholdsvis bevægelige og åbne rammer. Analysen, der tager afsæt i procesontologi og trækker på liminalitets- og affektteori, peger på, at man både som deltager, facilitator og samarbejdspart omkring denne slags fællesskaber, kommer på et intensiveret arbejde med at afstemme og balancere affekter, følelser og strukturelle åbninger/lukninger. På denne baggrund peger artiklen bl.a. på behovet for at understøtte deltagerne i dette arbejde, og skabe rum for løbende refleksion om de valg og afgrænsninger, som også ’åbne’ fællesskaber hviler på.

Referencer

Ahmed, S. (2004). Affective Economies. Social Text, 22(2), 117-139. https://doi.org/10.1215/01642472-22-2_79-117

Ahmed, S. (2014a). The cultural politics of emotion (Second edi). Edinburgh University Press. https://doi.org/10.4324/9780203700372

Ahmed, S. (2014b). Willful subjects. Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822376101

Albrechtsen, T. R. S. (2015). Professionelle læringsfællesskaber : teamsamarbejde og undervisningsudvikling. I Undervisning og læring (1. udgave,). Dafolo.

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway : quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq

Bjergkilde, D. (2019). Hvorfor er det så svært, når det skulle være så godt? Ledelse og udvikling af professionelle læringsfællesskaber. I F. B. Andersen (Red.), Team, læringsfællesskaber og ledelse i skolen . Klim.

Bjergkilde, D. (2021). Ledelse og organisering af fællesskabende forandringsprocesser i folkeskolen. Læsninger af tilblivelser, tærskler og fravær i skolen: Ph.d. afhandling. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Aarhus Universitet.

Bjergkilde, D. & Pallesen, E. (2022). Dis/continuity and dis/organizing effects: exploring absent presences in educational change projects. ephemera theory and politics in organization, 22(1).

Blackman, L. (2012). Immaterial bodies : affect, embodiment, mediation. I Theory, Culture & Society. Sage Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446288153

Brown, S. D. & Stenner, P. (2009). Psychology without foundations : history, philosophy and psychosocial theory. SAGE. https://doi.org/10.4135/9781446269268

Christensen, M. (2020). Ny udsathed i ungdomslivet. Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), 142-144. https://doi.org/10.7146/tfp.v16i31.122767

Cromby, J. & Willis, M. E. H. (2016). Affect-or feeling (after Leys). Theory & Psychology, 26(4), 476-495. https://doi.org/10.1177/0959354316651344

Davies, B. & Harré, R. O. M. (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. Journal for the Theory of Social Behaviour, 20(1), 43-63. https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1990.tb00174.x

Fullan, M. (2014). The principal : three keys to maximizing impact / Michael Fullan (First edit). Jossey-Bass.

Gennep, A. van. (1960). The rites of passage. The University of Chicago Press.

Gherardi, S., Murgia, A., Bellè, E., Miele, F. & Carreri, A. (2018). Tracking the sociomaterial traces of affect at the crossroads of affect and practice theories. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal. https://doi.org/10.1108/QROM-04-2018-1624

Görlich, A., Pless, M., Katznelson, N. & Graversen, L. (2019). Ny udsathed i ungdomslivet: 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge. Hans Reitzels Forlag.

Greco, M. & Stenner, P. (2017). From paradox to pattern shift: Conceptualising liminal hotspots and their affective dynamics. Theory & Psychology, 27(2), 147-166. https://doi.org/10.1177/0959354317693120

Gregg, M. & Seigworth, G. J. (2010). The affect theory reader. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822393047

Hernes, T. (2014). A process theory of organization (First edit). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199695072.001.0001

Juelskjær, M. (2019). At tænke med agential realisme (1. udgave.). Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Kirkeby, O. F. (2014). Organisationsfilosofi : en studie i liminalitet (1. udgave.). Samfundslitteratur.

Kofoed, J. & Stenner, P. (2017). Suspended liminality: Vacillating affects in cyberbullying/research. Theory & Psychology, 27(2), 167-182. https://doi.org/10.1177/0959354317690455

La Cour, A. (2021). Ledelse af frivillige-når regler og værdier brydes. Public Governance Research, 6, 1-19. https://doi.org/10.22439/pgr.v6i0.6174

Mørck, L. L., Schwartz, I. & Christensen, T. W. (2022). Fællesskabende praksisser. I Fællesskabende praksisser. Frydenlund Academic.

Resch, B. & Steyaert, C. (2020). Peer collaboration as a relational practice: Theorizing affective oscillation in radical democratic organizing. Journal of Business Ethics, 164(4), 715-730. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04395-2

Sønderskov, T. S. (2011). Den nye mulighed. Social innovation i en forretningsmæssig kontekst. I Ph.d.- serie 16.2011. Copenhagen business school.

St. Pierre, E. A. & Jackson, A. Y. (2014). Qualitative Data Analysis After Coding. Qualitative Inquiry, 20(6), 715-719. https://doi.org/10.1177/1077800414532435

Staunæs, D. & Juelskjær, M. (2014). Postpsykologisk subjektiveringsteori : problemet med personligheden version 2.0. I Personlighedspsykologi (1., s. 315-346). Hans Reitzel.

Staunæs, D. & Pors, J. G. (2015). Thinking educational policy and management through (frictional) concepts of affects. I Education policy and contemporary theory (s. 99-109). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315818429-9

Stenner, P. (2017). Liminality and experience. A transdisciplinary approach to the psychosocial . Palgrave, Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-27211-9

Stenner, P. & Moreno-Gabriel, E. (2013). Liminality and affectivity: The case of deceased organ donation. Subjectivity, 6(3), 229-253. https://doi.org/10.1057/sub.2013.9

Stewart, K. (2011). Atmospheric Attunements. Environment and Planning D: Society and Space, 29(3), 445-453. https://doi.org/10.1068/d9109

Szakolczai, A. (2000). Reflexive historical sociology. I Routledge Studies in Social and Political Thought. Routledge.

Tortzen, A. (2019). Samskabelse af velfærd. Muligheder og faldgruber. Hans Reitzels Forlag.

Wetherell, M. (2012). Affect and emotion : a new social science understanding. SAGE. https://doi.org/10.4135/9781446250945

Whitehead, A. N. (1985). Process and reality : an essay in cosmology : Gifford lectures delivered in the University of Edinburgh during the session 1927-28. Corrected edition. I Gifford lectures ; 1927-28. The Free Press.

Ziegler, M., & Adelskov, T. (2019). Vi er fælles om fremtidens velfærd. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4). https://doi.org/10.7146/tfa.v21i4.118067

Downloads

Publiceret

2023-06-07

Nummer

Sektion

Artikler