At forstå og understøtte fællesskabers tilblivelse - meningsskabelse, materialitet og begær

Forfattere

  • Lonni Hall Professionshøjskolen Absalon
  • Tine Murphy Professionshøjskolen Absalon
  • Eva Pallesen Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v38i2.6908

Resumé

Artiklen bidrager til skandinavisk litteratur om fællesskabelse med et empirisk studie af fællesskabelse som proces. Studiet udfoldes ved hjælp af to procesteoretiske begrebstråde sensemaking-organisering-enactment og begær-begivenhed-materialitet inspireret af henholdsvis Weick og Deleuze. Analysen peger på, at fællesskabelse kan gribes som et fænomen drevet af intensivering af gensidigt enactment og materielle og narrative tråde til verden udenfor og tidligere fællesskaber. På baggrund af denne indsigt formulerer artiklen opmærksomheder, som er vigtige for, hvordan man kan understøtte fællesskabelse i praksis. Disse omfatter aktivitet, rum, stemninger, værtsskab og fælles fortællinger.

Referencer

Aakjær, M. & Pallesen, E. (2020). Ledelse af fællesskabelse, Samfundslederskab i Skandinavien, 35(1), 55-78. https://doi.org/10.22439/sis.v35i1.5921

Andersen, C. (2015): Affektive data og Deleuzeogguattari-inspireret analyser, Eksperimentasjoner over "rase"- hendelser, i Otterstad A.M. & Reinertsen A.B.: Metodefestival og øyeblikksrealisme - eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer, Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke s. 313-332.

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv12101zq

Bennet J. (2010): A Vitalist Stopover on the Way to a New Materialism i Coole, D. & Frost S. (red.): New Materialisms, Ontology, Agency, and Politics Duke University Press s. 48-69. https://doi.org/10.2307/j.ctv11cw2wk.5

Butler, J. (2010): Performative Agency, Journal of Cultural Economy, 3:2 s.147-161. https://doi.org/10.1080/17530350.2010.494117

Brundtland, G., H. & The World Commission on Environment and Development (UN) (1987). Our Common Future.

Clough, P. (2010): Afterword: The future of Affect Studies, Body and society, 2010 s. 16-22. https://doi.org/10.1177/1357034X09355302

Davies, B., Schauwer, E.D., Claes, L., K.D., Putte V.D. & Verstichele, M. (2013): Recognition and difference: a collective biography, International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol 26(6), s. 680-691. https://doi.org/10.1080/09518398.2013.788757

Deleuze, G. & Guattari, F, (2013): Anti-Oedipus. Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781350251984

Deleuze, G. Guatarri (2014): A Thousand Plateaus, Bloomsbury.

Dyke, S. (2013): Disrupting 'Anorexia Nervosa': An Ethnography of the Deleuzian Event i Coleman R. & Ringrose J.: Deleuze and Research Methodologies, Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9780748644124-010

Follett, M.P. (1924). Creative Experience. New York, NY: Longmans, Green and Co.

Frichot, H. (2005): Stealing into Gilles Deleuze's Baroque House, i Buchanan & Lambert: Deleuze and space, Edinburgh University Press s.61-80. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748618743.003.0004

Goodchild, P. (1996): Deleuze & Guattari, An Introduction to the Politics of Desire, Sage. https://doi.org/10.4135/9781446250433

Hall, L. (2015): Ledelse for læring på strømpefødder i Bjerg, H. & Vaaben, N. (red.), At lede efter læring, ledelse og organiseringer i den reformerede skole, s. 211 - 233, Samfundslitteratur.

Hall, L. (2017): Ledelse på læringsudbytte, en analytisk begrebssættelse af ledelse på læringsudbytte tæt på levet ledelsesliv, Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet/UCC.

Hall, L. (2019): Affektiv ledelse, Samfundslitteratur.

Haraway, D. (1988): Situated knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, Feminist Studies, 14 (3), s.575-599. https://doi.org/10.2307/3178066

Hastrup, K (2009): Videnskabelig praksis. Det etiske felt i antropologien, Hans Reitzels Forlag.

Hernes, T. (2017). En procesteori om organisation. København: Jurist og økonomiforbundets forlag.

Hernes, T. & Maitlis, S. eds. (2010). Process, Sensemaking, and Organizing. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199594566.001.0001

Holmgren, J. & Friis, O. (2020). Tiltrækning, fastholdelse og ledelse af frivillige i idrætsforeninger, Samfundslederskab i Skandinavien. https://doi.org/10.22439/sis.v35i5.6085

Hovalt, D. (2020). Ny forskning viser sammenhæng mellem fællesskab og klimaaftryk, om forskningsprojektet COMPASS 25.2.2020: Information.

Introna, L. D. (2019). On the Making of Sense in Sensemaking: Decentered Sensemaking in the Meshwork of Life. Organization Studies. Vol. 40 (5) pp. 745 - 764. https://doi.org/10.1177/0170840618765579

Jackson, L. Mazzei (2012): Thinking with Theory in Qualitative Research, Routledge.

Khawaja, I. (2013). Fællesskab som fællesgørende bevægelse? - Muslimskhed, fælleshed og belonging. Psyke & logos, 34(2), 510-539, 600. https://doi.org/10.7146/pl.v34i2.16652

Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K. (1999). Deltagende observation: Introduktion til en forskningsmetodik. Hans Reitzels forlag. København.

Kristensen, A.R., T. Lopdrup-Hjorth and B.M. Sørensen (2014) "Gilles Deleuze (1925-1995)", i J. Helin, T. Hernes, D. Hjorth, and R. Holt (eds.) The Oxford Handbook of Process Philosophy and Or-ganization Studies. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199669356.013.0031

Lave, J., & Wenger. E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lenz Taguchi, H. (2010): Going Beyond the Theory/Practice Divide in Early Childhood Education: Introducing an Intra-active Pedagogy, London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203872956

Linstead, S. & Thanem, T. (2007): The Contrivution of Gilles Deleuze, SAGE Journals.

Maitlis, S. & Christianson, M. (2014). Sensemaking in Organizations: Taking Stock and Moving Forward. The Academy of Management Annals (8). https://doi.org/10.5465/19416520.2014.873177

Munkholm, M. (2020). Faglig elevsubjektivering: om at blive til i skolelivets fællesskaber, når læringsmål er til stede. Ph.d. afhandling ved Aarhus Universitet og VIA.

Murphy, T. (2015). Sensemaking - Introduktion til Karl Weick. København: Hans Reitzels Forlag.

Olsen, R. (2015): Dokumenta(K)sjon - om å gjøre (ut)forskningspraksiser forskjellig i Otterstad A.M. & Reinertsen A.B.: Metodefestival og øyeblikksrealisme - eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer, Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke.

Putnam, R. D. (1990). Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster: New York.

Rask, S., Nygaard, A. & Bjerrum, H. (2021). Foreningsliv i Aarhus kommune.

Read, J. (2016): The Affective Economy: Producing and Consuming Affects in Deleuze and Guattare i Deleuze and the Passions, Punctum books s. 103-124. https://doi.org/10.2307/jj.2354011.8

Sandberg, J. & Tsoukas, H. (2015): Making sense of the sensemaking perspective: Its constituents, limitations, and opportunities for further development. Journal of Organizational Behavior, (36), 6-32. https://doi.org/10.1002/job.1937

Sandberg, J. & Tsoukas, H. (2020): Sensemaking Reconsidered: Towards a broader understanding through phenomenology Organization Theory. Vol 1 Issue 1. https://doi.org/10.1177/2631787719879937

Schleusner, S. (2021): Introdukction Deleuze ans Materialism o Deleuze and Guattari Studies, col. 15/4, Edingburgh University Press. https://doi.org/10.3366/dlgs.2021.0453

Sedgewick, E. (2003): Paranoid reading and reparative reading, or, You're so paranoid, you probably think this essay is about you i Touching Felling, Affect, Pedagogy, Performativity, Duke Universtity Press.

Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). Den offentlige sektor som en arena for samskabelse. I M. K. Fogsgaard, & M. de Jongh (red.), Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (s. 30-61). Dansk Psykologisk Forlag.

Thomas, W. I. & Thomas, D. S. (1928). The Child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Knopf.

Tuin I., Dolphijn, R. (2010): The transversality of new materialism, Women: A cultural review, 21(2), s.153-171. https://doi.org/10.1080/09574042.2010.488377

Tönnies, F. (2001). Community and civil society (J. Harris, Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. (Original work published 1887).

Vaujany, F., Leclerq-Vandelannoitte, A., Holt, R. (2020). Communities Versus Platforms:

The Paradox in the Body of the Collaborative Economy. Journal of Management Inquiry, Vol. 29(4) 450-467.

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (Vol. 2). Berkeley: University of California Press. (Original work published 1921).

Weick K.E. (1969/79). The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley.

Weick, K.E. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Weick, K.E. (2001). Sensemaking in Organizations: Small Structures with Large Consequences. In Making Sense of the Organization. Massachusetts: Blackwell Business.

Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking. Organization Science, 16(4), 409-421. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133

Weick, K. E., Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the Unexpected Resilient Performance in an Age of Uncertainty. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Wiley, N. (1988). The Micro-macro Problem in Social Theory. Sociological Theory, 6(2): 254-261. https://doi.org/10.2307/202119

Downloads

Publiceret

2023-06-07

Nummer

Sektion

Artikler