Lokale fællesskaber i den senmoderne by

  • Anja Jørgensen
Keywords: Lokale fællesskaber, stedtilknytning, senmoderne fællesskaber, naborelationer, senmoderne by

Abstract

Denne artikel stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt sociale relationer er så lidt knyttet til og påvirket af geografi, som det ofte angives, eller om vi med sådanne antagelser overser væsentlige dimensioner omkring lokalt fællesskab og identitet. Og i forlængelse heraf vil artiklen forsøge at nærme sig et svar på, hvordan vi kan forstå lokalt fællesskab i det senmoderne byliv. Med udgangspunkt i resultaterne fra en empirisk undersøgelse af lokale fællesskaber i tre kvarterer i Aalborg By har denne artikel til hensigt at diskutere den gængse sociologiske opfattelse af relationen mellem geografisk lokalitet og fællesskab i det moderne samfund. Implikationer og mulige retninger for fremtidig forskning vil også blive diskuteret. ENGELSK ABSTRACT: Anja Jørgensen: Local Communities in the Late Modern City According to modern sociological theory, social relations are no longer primarily linked to and influenced by geography. This article questions this assumption and asks if we are overlooking vital dimensions of community, identity and sense of belonging by adhering to this idea. It attempts to develop an answer to understanding local community in late modern urban life. It is based on a study of local community in three parts of the city of Aalborg in northern Denmark. It argues that local communities can arise if people feel the need for them or are provoked. It also argues that it is important to see how local communities vary according to socio-economic factors that divide or unite the population. Finally it is important to analyze the extent to which residents live their daily life in the local community. Key words: Local community, belonging, late modern communities, neighbour relations, the late modern city.
Published
2008-09-28
Section
Artikler