Gadens Koder i A-town – status og respekt blandt etniske minoritetsfyre

  • Sabine Klinker
  • Marie Hvoslef Bilde
Keywords: etnicitet, unge, Michel Maffesoli, perker, integration, feltarbejde

Abstract

På baggrund af feltarbejde blandt unge fyre med etnisk minoritetsbaggrund, som hænger ud på gaden i den københavnske Vestegnskommune Albertslund, giver vi i denne artikel et bud på, hvad der gør gaden til et attraktivt opholdssted for de unge fyre. Vi undersøger, hvilke koder for samvær som de unge handler og rationaliserer udfra på gaden. De unge fyre mødes på gaden i et stærkt fællesskab, der går på tværs af forskelle i fx alder, etnicitet, uddannelse uden, at de samles om en fælles interesse eller konkret aktivitet. Omdrejningspunktet for de unges samvær på gaden er et ønske om at til­eg­ne sig status og respekt fra de andre i gruppen, hvilket de gør gennem en venskabe­lig dyst om anerkendelse – det vi kalder positioneringssocialitet. Gennem positioneringssocialiteten konstruerer og forhandler de unge fortløbende de koder, som giver status og respekt på gaden, og her viser det sig, at såvel værdier, der relaterer sig til det at tage en uddannelse og passe et arbejde, som værdier omkring en maskulin hiphop- og gangsterattitude, benyttes til at tilegne sig respekt på gaden. Idet de unges positioneringsdyst foregår ud fra koder, som de unge selv konstruerer på gaden, opleves gaden af de unge som en arena, hvor de i højere grad har mulighed for at opnå status og respekt, end når de befinder sig på majoritetssamfundets præmisser fx i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Søgeord: Etnicitet, unge, Michel Maffesoli, perker, integration, feltarbejde. ENGELSK ABSTRACT: Sabine Klinker and Marie Hvoslef Bilde: Street Codes in A-town – Status and Respect among Ethnic Minority Adolescents In this article we explore how street codes are constructed and practiced among male adolescents with ethnic minority backgrounds who hang out on the street, and we explore the opportunities that these street codes hold for the adolescents in their search for status and respect. The study is based on fieldwork among male adolescents in the Copenhagen suburb of Albertslund. The adolescents hang out in groups. However, these groups do not have a leader or a solid hierarchy. Instead, the hierarchy is fluid and contextual. Therefore, adolescents continuously position themselves in order to achieve a high-status position in the hierarchy. We argue that the adolescents meet in a kind of positioning sociality – a friendly battle for status and respect. Street codes are the basis of this battle, and since the codes are constructs of the adolescents themselves, they reflect their abilities, logics and values. These conditions put the adolescents on a more equal footing in the competition for status, where as in the contexts of school and work they compete according to standards set by the society at large – standards which are different from those practiced on the street. Key words: Ethnicity, integration, adolescents, Michel Maffesoli, street culture, fieldwork.
Published
2009-12-23
Section
Artikler