Socialt entreprenørskab – velfærdsafvikling eller arenaer for solidaritet?

  • Lars Hulgård
  • Linda Lundgaard Andersen

Abstract

Artiklen giver et overblik over socialt entreprenørskab (SE) på dansk grund ved at trække tråde til en dansk tradition for sociale udviklingsprocesser og ved at se på, hvordan den aktuelle diskurs er påvirket af internationale strømninger. Artiklen etablerer en analytisk ramme, som dels diskuterer en dansk tradition for social udvikling, demokrati og (velfærds) deltagelse, der baner vejen for en distinkt udgave af SE på dansk grund, og dels illustrerer, hvordan begrebet fra slutningen af 1990erne importeres både fra amerikansk forskning i den tredje sektor og frivillighed og fra europæisk forskning i socialøkonomi. Artiklen præsenterer og diskuterer en række konkrete platforme og initiativer til fremme af socialt entreprenørskab og socialøkonomisk virksomhed i Danmark. Det illustreres, hvordan begrebet etableres og udvikles som et ”contested” begreb, hvor forskellige aktører kæmper om definitionsret, strategi og implikationer. Hovedsigtet er her at optegne diskussionerne eksemplificeret gennem de observerbare termer: socialøkonomiske virksomheder, socialt iværksætteri, sociale opfindelser og socialt entreprenørskab – som alle er en del af den danske offentlighed – og det diskuteres, hvordan begrebet/fænomenet på dansk grund udfordres af den internationale scene: eksempelvis det europæiske forskningsnetværk EMES versus en amerikansk definition og tradition. Afslutningsvist diskuteres de potentialer, som begrebet favner: schools of democracy, deliberativt demokrati, bottom up, socialt entreprenørskab som potente lærings- og arbejdsmarkeds- og empowermentstrategier. ENGELSK ABSTRACT: Lars Hulgård and Linda Lundgaard Andersen: Social Entrepreneurship: Roll Back of Welfare or Arenas for Social Solidarity? This article presents a state of the art review on social entrepreneurship in Denmark. Social entrepreneurship in Denmark is introduced by referring to classical approaches to entrepreneurship and innovation and then analyzed in the light of a specific Danish tradition for social development and local participation in welfare production. A recent wave of social entrepreneurship in Denmark is closely related to two distinct movements: firstly an American tradition of volunteerism linked to managerial skills and procedures adopted from private enterprises, and secondly a European tradition of social economy. The article presents some of the most recent programs and initiatives of social entrepreneurship that have entered Danish policy and practice; these have created arenas for new and hybrid types of social service provision. Finally social entrepreneurship is discussed as a contested concept that caters to different strategies for welfare, democracy, learning and advocacy. Key words: Social entrepreneurship, social enterprises, social innovation, social developments.
Published
2012-12-08