Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? – ændringer i rekrutteringsmønstre de sidste 25 år

Authors

  • Jens Peter Thomsen
  • Siri Dencker
  • Thomas Mørch Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v24i3.4695

Keywords:

videregående uddannelser, velfærdsprofessionsuddannelser, rekruttering, social baggrund, uddannelsesekspansion, status

Abstract

Denne artikel beskæftiger sig med den generelle udvikling i den sociale rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark de sidste 30 år og sætter særlig fokus på, hvilke sociale grupper velfærdsprofessionerne rekrutterer fra, sammenlignet med øvrige videregående uddannelser. Velfærdsprofessionerne er interessante, fordi de indtager en central rolle i forhold til at opretholde vitale funktioner i velfærdssamfundet. De seneste år har været præget af en debat om, hvorvidt disse semiprofessioner har oplevet et relativt statustab set i forhold til de øvrige videregående uddannelser. Vi undersøger ændringer i adgangen til velfærdsprofessionsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser gennem en række statistiske modeller på baggrund af registerdata fra perioden 1989-2011. Vi finder, at den sociale ulighed, eller sociale selektivitet, i adgangen til videregående uddannelser generelt er mindsket over årene, men primært i de perioder hvor uddannelserne ekspanderer. Vi finder videre, at den sociale selektivitet i udgangspunktet er ganske forskellig afhængig af, om vi betragter de selektive lange videregående uddannelser eller de mindre selektive velfærdsprofessionsuddannelser (hvor pædagoguddannelsen er den mindst selektive af de fire behandlede velfærdsprofessionsuddannelser). ENGELSK ABSTRACT: Jens Peter Thomsen, Siri Dencker and Thomas Mørch Pedersen: Changes in Access to Higher Education and Welfare Professional Educations in Denmark 1989-2011 In this paper we examine the social backgrounds of the individuals enrolled in welfare professional educations in Denmark. We ask if there have been significant changes in enrollments in these educations relative to other higher educations during the past 30 years? Can we find evidence of a purported status loss of these professional educations relative to other professions? This paper addresses these questions by applying various regression models using Danish register data from 1989 to 2011. It is shown that: 1. Social inequality in access to higher education has been on the decline during 1989-2011, but only in times of educational expansion. 2. Social selectivity in access to welfare professional educations differs, all of these educations being significantly less selective than university education. Key words: Inequality in access to higher education by social origin, educational expansion, higher education programmes, access to welfare professional programmes.

Downloads

Published

2013-11-14