Dansk Sociologis rolle i dansk sociologi – vidensdeling og inspiration gennem 25 år

  • Kristoffer Kropp
  • Gry Malling Loehr
  • Heine Andersen

Abstract

Artiklen skildrer historien om Dansk Sociologi fra etableringen i 1989-1990 til jubilæumsåret 2014. Initiativet blev taget af Dansk Sociologforening under den institutionelle krise i faget, der kulminerede da undervisningsminister Bertel Haarder besluttede at lukke uddannelsen. Tidsskriftet har været benyttet som publiceringskanal af en meget stor andel af danske sociologer og oplagstal har været stigende frem til omkring 2006. De seneste 10-15 år har man kunnet se et skift i indholdsprofilen, fra en dominans af teoretisk orienterede emner over mod en bred vifte af empiriske emner og en tilpasning til en mainstream akademisk, upersonlig form. Dansk Sociologi er et udpræget pluralistisk tidsskrift og kontroverser mellem forskellige teoretiske retninger eller om specifikke spørgsmål har man ikke set. Artiklen drøfter også fremtidige udfordringer som især er internationalisering, de nye digitale medier og krav om open access. ENGELSK ABSTRACT: Kristoffer Kropp, Gry Malling Loehr and Heine Andersen: The Role of Dansk Sociologi in the Development of Danish Sociology. Dissemination of Knowledge and Inspiration for 25 years This article describes and evaluates the journal Dansk Sociologi (Danish Sociology) from its inception in 1989-1990 until its 25th anniversary in 2014. The Danish Sociological Association took the initiative to set up the journal during sociology’s institutional crisis due to fact that the Minister of Education had decided to close the sociology department at the University of Copenhagen, the only place in Denmark with the discipline. The article discusses the evolution of the journal’s organizational framework, its authors, editors, and content. The journal has been used as a vehicle for publication by a large proportion of Danish sociologists. Subscriptions have been growing until 2006. There has been a shift from theoretical articles to a wider range of empirical ones, and from a more discussion-based form to a more detached and standardized academic one. There has been considerable pluralism, and there have been no major controversies. The challenges that the journal must address are an internationalization pressure that could weaken authors’ incentives to write for a Danish journal, the transition to internet media, and finally requirements for open access that could threaten the journal’s economy. Keywords: the journal Dansk Sociologi, the Danish Sociological Association, sociology’s history.
Published
2014-10-09