Optegninger af følelser i det militære ledelsesrum – inddragelse og unddragelse

  • Therese Heltberg

Abstract

Denne artikel omhandler optegninger af følelser i det militære ledelsesrum. Gennem en iagttagelse af tre udvalgte, empiriske case-temaer viser artiklen en udspænding imellem fordringer om at besidde og anvende emotionelle kompetencer i det militære ledelsesvirke og muligheder for at unddrage sig disse fordringer. Artiklen undersøger blandt andet, hvordan udvalgte ledelsesteknologier indgår i og bidrager til optegningerne. ENGELSK ABSTRACT: Therese Heltberg: Emotions in Military Leadership This article considers enactments of emotions in military leadership and command. It is based on three cases. The article points to some of the emotional demands on the military leader. It also demonstrates how military doctrines and procedures may enable a contextual suspension of these emotional demands. Keywords: military leadership, emotion work, feeling rules, emotional intelligence, management technologies.
Published
2016-11-05