Succes eller fiasko? – Et komparativt blik på den danske konkurrencestat

Forfattere

  • Mikkel Dehlholm
  • Ove K. Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v29i2.5752

Nøgleord:

konkurrencestat, velfærdsstat, velfærd, ulighed, social mobilitet, beskæftigelse, arbejdsløshed

Resumé

Artiklen belyser den danske konkurrencestat sammenlignet med andre vestlige lande. I analysen fokuseres på fire dimensioner: 2. Ulighed, fattigdom og skat, 2. Social mobilitet, 3. Økonomisk vækst, konkurrenceevne og økonomisk holdbarhed, og 4. Beskæftigelse, arbejdsløshed og arbejdsmarkedspolitik. Sideløbende analyseres sammenhænge mellem dimensionerne, eksempelvis ligheds betydning for social mobilitet, vækst mv. På baggrund af den komparative analyse argumenterer vi for, at Danmark overordnet set kan karakteriseres som en universalistisk konkurrencestat med en lav grad af ulighed (om end den er steget) og fattigdom kombineret med en konkurrencedygtig og holdbar økonomi, der fastholder den traditionelle velfærdsstats fokus på social sikring og lige adgang til velfærdsservice, om end reformer af dagpenge og kontanthjælp har mindsket graden af sikring i forbindelse med arbejdsløshed. Som den største udfordring for den danske konkurrencestat peger vi på, at Danmark på trods af et stærkt fokus på området stadig er udfordret af, at erhvervsdeltagelsen blandt 25-54 årige mænd er væsentligt lavere, end den var før 1973 og end i de lande, der klarer sig bedst på dette parameter (Schweiz, Japan, Island). På denne baggrund diskuteres, hvad der skal til for at øge beskæftigelsesfrekvensen. ENGELSK ABSTRACT Mikkel Dehlholm and Ove K. Pedersen: Success or failure: a comparative look at the Danish competition state This article analyzes the Danish competition state in comparison with other western states on four dimensions: 1) inequality, poverty and tax, 2) social mobility, 3) economic growth, competitiveness and economic stability and 4) employment, unemployment and labor market policy. It also analyzes relations between these dimensions. Based on the analysis, we argue that Denmark can be characterized as a universalistic competition state. We point out that the greatest challenge for the Danish competition state is the low employment rate for men between the ages of 25-54, which is lower than it was in 1973 and also lower than other countries (such as Switzerland, Japan, Iceland). We discuss ways of increasing this employment . Keywords: Competition state, Welfare state, employment, unemployment, inequality, social mobility.

Referencer

Adema, W., Fron, P. and Ladaique, M. 2011: Is the European Welfare State Really More Expensive?: Indicators on Social Spending, 1980-2012. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5kg2d2d4pbf0-en

AK-Samvirke 2015: Faktaark om Dagpengereformen 26.09.2013. København.

Andersen, Jørgen Goul 2012: »Økonomisk Bæredygtighed – Politisk Usikkerhed. Den Danske Velfærdsstat 1990-2012.« Politica, 44 årg. Nr3. 2012, 339-361.

Atkinson, A.B. and Søgaard, J.E. 2013: »The Long Run History of Income Inequality in Denmark: Top Incomes From 1870 to 2010«. Economic Policy Research Unit Working Paper Series 2013-1. Copenhagen University.

Audier, Serge 2012: Nèo-Libéralisme(s). Une Archéologie intellectuelle. Paris: Grasset.

Bak, Carsten Kronborg 2003: Demokratisering og individualisering af fattigdommen? En kvantitativ og kvalitativ belysning af fattigdom i Danmark. Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Ph.d. -serien 2003.

Bak, Carsten Kronborg 2012: »Definitioner og måling af social eksklusion – En kritisk begrebsmæssig og metodologisk gennemgang«. Dansk Sociologi, nr. 3. 23 årg., s. 80-102.

Berger, Suzanne and Dore, Ronald (eds) 1996: National Diversity and Global Capitalism. Cornell University Press.

Blanchard et al. 2014: »Labor Market Policies and IMF Advice in Advanced Economies During the Great Recession«. IZA Journal of Labor Policy 2014, 3:2. https://doi.org/10.1186/2193-9004-3-2

Campbell, John L. and Pedersen, Ove K. 2014: The National Origins of Policy Ideas. Knowledge Regimes in the USA, France, Germany, and Denmark. Princeton: Princeton University Press.

Cerami, Alfio and Vanhuysse, Pieter (eds) 2009: Post-Communist Welfare Pathways. Theorizing Social Policy Transformations in Central and East European Countries. Basingstoke: Palgrave. https://doi.org/10.1057/9780230245808

Cerny, Philip C. 1990: The Changing Architecture of Politics: Structure, Agency and the Future of the State. London: Sage.

Cerny, Philip C. 1997: »Paradoxes of the Competiton State: The dynamics of Political Globalization«, Government and Opposition, 32(2): 251-74. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1997.tb00161.x

Cerny, Philip C. 2010: »The Competition State Today: From Raison d`Etat to Raison du Monde«, Policy Studies 31 (1), pp. 5-21. https://doi.org/10.1080/01442870903052801

Cerny, Philip C. 2016: »In the Shadow of Ordoliberalism: The Paradox of Neoliberalism in the 21sth Century«, European Review of International Studies, (1), pp. 78-91.

Cerny, Philip C., Menz, Georg and Soederberg, Susanne 2006: »Diferent Roads to Globalization: Neoliberalism, the Competition State, and Politics in a More Open World.« In Internalizing Globalization. The Rise of Neoliberalism and the Decline of National Varieties of Capitalism, i Soederberg, Susanne, Menz, Georg and Cerny, Philip (eds), pp. 1-30. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Chetty, R., Hendren, N., Kline, P. and Saez, E. 2014: Where is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States. National Bureau of Economic Research (NBER). https://doi.org/10.3386/w19843

Council of Economic Advisors 2016: The Long-Term Decline in Prime-Age Male Labor Force Participation. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/page/files/20160620_cea_primeage_male_lfp.pdf

Corak, M. 2013: »Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility«. Journal of Economic Perspectives, Vol. 27, No. 3 (Summer 2013), pp. 79-102. https://doi.org/10.1257/jep.27.3.79

Danmarks Statistik 2008: 60 år i tal – Danmark siden 2. verdenskrig. Danmarks Statistik.

Davies, J., Sandström, S., Shorrocks, A. and Wolff, E. 2009: »The Level and Distribution of Global Household Wealth«. NBER working paper 15508.

Djelic, Marie-Laurie and Quack, Sigrid (eds) 2003: Globalisation and Institutions. Redefining the Rules of the Economic Game. Cheltenham: Edward Elgar.

Duina, Francesco 2006: The Social Construction of Free Trade: The European Union, NAFTA, and MERCOSUR. Princeton: Princeton University Press.

Eichengreen, Barry 2007: The European Coordinated Economy Capitalism since and beyond 1945. Princeton: Princeton University Press.

Esping-Andersen, Gøsta 1990: The Three Worlds of Welfare Capitalism. London: Polity Press.

Esping-Andersen, Gøsta 1999: Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press.

Esping-Andersen, Gøsta 2007: Family formation and family dilemmas in contemporary Europe. Bilbao Spain: Fundación BBVA.

Esping-Andersen, Gøsta and Palier, Bruno 2008: Trois lecons sur l´Ètat-providence. Paris: Seuil.

Esping-Andersen, Gøsta and Wagner, Sander 2012: Asymmetries in the Opportunity Structure. Intergenerational Mobility Trends in Scandinavia and Continental Europe. Research in Social Stratification and Mobility, 2012:30-473-487.

Esping-Andersen, Gøsta 2017: »Multidimensional omfordeling i velfærdsstater«, i Niels Ploug (red.), Økonomisk ulighed i Danmark. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 147-66.

Eurostat 2014: Taxation Trends in The European Union. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf

Eurostat 2017: Gini Coefficient of Equivalised Disposable Income (EU-SILC survey). http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tessi190

Findlay, Ronald and O`Rourke, Kevin H. 2007: Power and Plenty. Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium. Princeton: Princeton University Press.

Fligstein, Neil 2001: The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies. Princeton: Princeton University Press.

Gamble, Andrew 2016: Can the Welfare State Survive? Cambridge: Polity.

Ganghof, Steffen 2005: »High Taxes in Hard Times: How Denmark Build and Maintained a High Income. MPiFG Discussion Paper 05/5 http://www.mpifg.de/pu/dp_abstracts/dp05-5.asp

Ganghof, Steffen 2006: The Politics of Income Taxation. A Comparative Analysis. Oxford: ECPR Press.

Genschel, Philip and Seelkopf, Laura 2015: »The Modern State in a Global Economy«, in Leibfried, Stephan Huber, Evelyne, Lange, Matthew, Nullmeier, Frank and Stephens, John D. (eds). The Oxford Handbook on Transformations of the State. Oxford: Oxford University Press, pp. 237-52.

Giddens, Anthony 1998: The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press.

Gilbert, Neil and Gilbert, Barbara 1989: The Enabling State. Modern Welfare Capitalism in America. Oxford. Oxford University Press.

Hall, Peter and Soskice, David (eds) 2001: Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199247757.001.0001

Harvey, David 2005: A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.

Hirst, Paul and Thompson, Grahame 1999 (2. Edition): Globalization in Question. Cambridge: Polity.

ILO (2015): Global Wage Report 2014/15 Wages and Inequality.

IMF (2014): Fiscal Policy and Income Inequality. IMF Policy Paper.

Jacobsson, Bengt, Lægreid, Per and Pedersen, Ove K. 2004: Europeanization and Transnational States. Comparing Nordic Central Governments. London: Routledge.

Jessop, Bob, Nielsen, Klaus and Pedersen, Ove K. 1991: « Structural Competitiveness and Strategic Capacities: Rethinking State and International Capital«, paper presented at the IAREP/SASE Conference in Stockholm, June 16-19, 1991.

Jessop, Bob, Kastendiek, Hans, Nielsen, Klaus and Pedersen, Ove K. (eds) 1991: The Politics of Flexibility. Restructurering State and Industry in Britain, Germany and Scandinavia. Aldershot: Edward Elgar.

Jessop, Bob 1994a: »The Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian Workfare State«,i Loader, B. and Burrows, R. Towards a post-Fordist welfare state? London: Routledge

Jessop, Bob 1994b: »Post-Fordism and the State«, I Amin, Ash (ed.). Post-Fordism: A reader. Oxford: Blackwell, pp. 251-79. https://doi.org/10.1002/9780470712726.ch8

Jessop, Bob 2002: The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press.

Jessop, Bob 2008: State Power. London: Polity Press.

Jessop, Bob 2011: Rethinking the diversity of capitalism: varieties of capitalism, variegated capitalism, and the world market’, in Wood, G. and Lane, C. (eds), Capitalist Diversity and Diversity within Capitalism. London: Routledge, 209-237, 2011.

Jobert, Bruno (ed.) 1994: Le Tournant Néo-Libéral en Europe. Paris: Éditions L´Harmattan.

Jonassen, Anders Bruun 2014: Konsekvenser af Dagpengeperiodens Halvering. SFI rapport. https://pure.sfi.dk/ws/files/201698/1421_Halvering_af_dagpengeperiode.pdf

Judt, Tony 2005: Postwar. A History of Europe Since 1945. London: Pimlico.

Kenworthy, Lane 1995: »Equality and Efficiency: The illusory Tradeoff.« European Journal of Political Research, Vol 27, Issue 2. Feb 1995 pp 225-254.

Kenworthy, Lane 2011: Progress for the Poor. Oxford: Oxford University Press.

Kenworthy, Lane 2014: Social Democratic America. Oxford: Oxford University Press.

Kenworthy, Lane 2017: Notat præsenteret 1.11.2017 på konference i Washington D.C., USA, se også samme, thegoodsolciety.net, https://lanekenworthy.net/social-programs

Kjældgaard, Lasse Horne 2018: Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede. København: Gyldendal.

Kleven, Henrik Jacobsen 2014: How Can Sandinavians Tax so Much?. London: London School of Economics. http://www.henrikkleven.com/uploads/3/7/3/1/37310663/kleven_jep_july2014.pdf

Kleven, Henrik Jacobsen, Knudsen, Martin B., Kreiner, Claus Thustrup, Pedersen, Søren and Saez, Emmanuel 2011: »Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark«, i Journal of Economic Literature, vol. 50, no. 1, s. 3-50.

Kotz, David M. 2015: The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism. Cambridge: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674735880

Krueger, Alan 2012: The Rise and Consequences of Inequality in the United States. Paper presented to the Center for American Progress, Washington, January 12.

Lister, Ruth 2004: »The Third Ways Social Investment State«, i Jane Lewis and Rebecca Surender (eds), Welfare State Change. Towards a Third Way? Oxford: Oxford University Press, pp. 157-81.

Madsen, Per Kongshøj and Pedersen, Lisbeth 2003: Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken.

København: Socialforskningsinstituttet 03:13, s. 12-97.

Majone, Giandomenico 1994: »The Rise of the Regulatory State in Europe«, i West European Politics 17 (3), pp. 77-101.

Mirowski, Philip and Plehwe, Dieter (eds) 2009: The Road from Mont Pelerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective, Cambridge: Harvard University Press.

Morel, Nathalie, Palier, Bruno and Palme, Joakim (eds) 2012: Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. Bristol: The Policy Press.

Morgan, Glenn, Campbell, John, Crouch, Colin, Pedersen, Ove Kaj and Whitley, Richard (eds) 2010: The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199233762.001.0001

Mudge, Stephany 2008: »What is Neoliberalism?«, Socio-Economic Review 4, s. 703-31.

OECD 2008: Growing Unequal? Income Destribution and Poverty in OECD Countries. Paris: OECD.

OECD 2014a: Policy Challenges for the Next 50 Years. OECD Economic Policy Paper July 2014,No 9.

OECD 2014b: Divided We Stand – Why Inequality Keeps Rising. OECD Publishing.

OECD 2015: In it together. Why less inequality benefits all. Paris: OECD.

OECD 2016a: Revenue Statistics 2016 –Tax Revenue Trends in the OECD. https://www. oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-2016-highlights.pdf

OECD 2016b: Revenue Statistics 2016 – Denmark. http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-denmark.pdf

Okun, A. 1975: Equality and efficiency: The big trade-off. Washington, DC: Brookings Institution.

Ostry, Jonathan David, Berg, Allan and Tsangarides, Charalambos G. 2014: Redistribution, Inequality and Growth. IMF discussion note. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf

Pedersen, Ove K., Ronit, Karsten and Hausner, Jerzy 1995: »Organized Interests and the Labor Market in Postcommunist Europe«, in American Behavioral Scientist, vol. 38, no. 5 s. 741-59.

Pedersen, Ove K. 2010: »Institutional Competitiveness: How Nations Came to Compete«. In Morgan, Glenn Campbell, John L., Crouch, Colin, Pedersen, Ove Kaj and Richard Whitley (2010): The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis. Oxford: Oxford University Press, s. 625-58.

Pedersen, Ove K. 2011: Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag.

Pedersen, Ove K. 2013: »Political Globalisation and the Competition State«, i Brincker, Benedikte (ed.), Introduction to Political Sociology, København: Hans Reitzels Forlag, s. 281-94.

Pedersen, Ove K: 2015: »Flexicurity, mobication og europæisk beskæftigelsespolitik«, i Bredgaard, Thomas og Madsen, Per Kongshøj (red) Dansk flexicurity: Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet. København : Hans Reitzel, 2015. s. 265-287.

Polese, Abel, Morris, Jeremy, Kovács, Borbála and Harboe, Ida 2014: »Welfare States« and Social Policies in Eastern Europe and the Former USSR: Where Informality Fits in?«, Journal of Contemporary European Studies, 22 (2), 184-98.

Potucek, Martin 2009: »Welfare State Transformations in Central and East European Countries«, Hayashi, T. – Ogushi, A. (eds), Post-Communist Transformations: The Countries of Central and East European Countries, Slavic Eurasian Studies No. 21, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, pp. 99-144.

Pontusson, Jonas 2005: Inequality and Prosperity. Social Europe vs. Liberal America. Ithaca: Cornell University Press.

Piketty, T. 2014: Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674369542

Plehwe, Dieter 2009: »Introduction«, in Mirowski, Philip and Plehwe, Dieter (eds.), The Road from Mont Pelerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective. Cambridge: Harvard University Press, s. 1-44.

Ptak, Ralf 2009: »Neoliberalism in Germany: Revisiting the Ordoliberal Foundations of the Social Market Economy«, in Mirowski, Philip and Plehwe, Dieter (eds.), The Road from Mont Pelerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective, Cambridge: Harvard University Press, s. 98-138.

Rodrik, Dani 2011: The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy. New York: Norton.

Rosholm, Michael og Svarer, Michael 2012: Overordnede effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik. Aarhus: Aarhus Universitet. http://www.lbr-rbr.da.dk/pdf_dokumenter/Overordnede%20effekter%20af%20aktiv%20arbejdsmarkedspolitik.pdf

Skatteministeriet 2016: Fordeling og Incitamenter 2016.

Stockhammer, Engelbert 2013: Why Have Wage Shares Fallen? A Panel Analysis of the Determinants of Functional Income Distribution. International Labour Organization.http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_202352.pdf

Streeck, Wolfgang 2009: Re-Forming Capitalism. Institutional Change in the German Political Economy. Oxford: Oxford University Press.

Streeck, Wolfgang and Yamamura, Kozo (eds.) 2001: The Origins of Nonliberal Capitalism. Germany and Japan in Comparison. Ithaca: Cornell University Press.

Streeck, Wolfgang and Mertens, Damiel 2013: »Public Finance and the Decline of State Capacity in Democratic Capitalism, in Schäfer, Armin and Streeck, Wolfgang (eds.), Politics in the Age of Austerity. London: Polity.

Sørensen, Villy 1973: Digtere og dæmoner: fortolkninger og vurderinger. København: Gyldendal.

Swank, Duane 2002: Global Capital, Political Institutions, and Policy Change in Developed Welfare States. Cambridge: Cambridge University Press.

Thelen, Kathleen 2014: Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.

Tranæs, Torben 2013: »Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel«, i Nationaløkonomisk Tidsskrift 151, s. 278-93.

Vukov, Visjna 2016: »The Rise of the Competition State? Transnationalization and the State Transformations in Europe«, Comparative European Politics, 14 (5), pp. 523-46.

Wolf, Martin 2014: The Shifts and the Shocks. What we`ve Learned- and have Still to Learn – from the Financial Crisis. London: Penguin Books.

Wilkinson, Richard and Pickett, Kate 2009: The Spirit Level. New York: Bloomsbury Press.

Øhrgaard, Per 2017: »En ny totalitarisme? En personlig og selvbiografisk betragtning«. I Bøgeskov, Bo Jensen, Finn, June og Østergaard, Uffe (red.). Spor i forskning og politik. Festligt skrift til Ove Kaj Pedersen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 119-34.

Downloads

Publiceret

2018-06-23

Nummer

Sektion

Artikler