Intersektionalitet og kvantitative metoder: Eksplorative og regressionsbaserede tilgange

Forfattere

  • Hans-Peter Y. Qvist
  • Jakob Skjøtt-Larsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v30i2.6039

Nøgleord:

Intersektionalitet, kvantitative metoder, regressionsanalyse, interaktionsled, korrespondanceanalyse, GDA

Resumé

En intersektionel tilgang til sociologisk analyse er baseret på en idé om, at forskellige 
undertrykkelsessystemer og diskriminationsformer, der knytter sig 
til forskellige sociale kategorier såsom køn, seksualitet, religion, race/etnicitet 
og social klasse/socioøkonomisk status, gensidigt konstituerer og omformer 
hinandens betydning på komplekse måder. Intersektionalitetsbegrebet giver 
således ikke umiddelbart forrang til bestemte sociologiske metoder. I praksis 
er det dog de kvalitative metoder, der dominerer intersektionalitetsforskningen. 
Denne metodiske ensidighed har den uhensigtsmæssige konsekvens, at 
omfanget og stabiliteten af strukturelle ulighedsforhold kommer til at fremstå 
som præmisser, som ikke i sig selv gøres til genstand for empirisk analyse i 
den kvalitativt dominerede intersektionalitetsforskning. Der udestår således 
et væsentligt arbejde med at få kvantitative metoder integreret i den danske 
såvel som internationale intersektionalitetsforskning, hvis de uhensigtsmæssige 
konsekvenser af et ensidigt fokus på kvalitative metoder skal undgås. 
Vores formål med denne artikel er derfor ved hjælp af to empiriske eksempler 
– et baseret på regressionsanalyse og et baseret på korrespondanceanalyse – 
at illustrere, hvordan kvantitative metoder frugtbart kan benyttes i intersektionalitetsforskning.

Referencer

Bauer, Greta R. 2014: »Social Science & Medicine Incorporating Intersectionality Theory into Population Health Research Methodology: Challenges and the Potential to Advance Health Equity«. Social Science & Medicine, 110: 10-17. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.03.022

Bennett, Tony; Savage, Mike; Silva, Elisabeth; Warde, Alan; Gayo-Cal, Modesto & Wright, David 2009: Culture, Class, Distinction. Oxon: Routledge. https://doi.org/10.1177/1749975510389921

Bowleg, Lisa 2008: »When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman: The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersectionality Research«. Sex Roles, 59: 312-25. https://doi.org/10.1007/s11199-008-9400-z

Choo, Hae Y. & Ferree, Myra M. 2010: »Practicing Intersectionality in Sociological Research: A Critical Analysis of Inclusions, Interactions, and Institutions in the Study of Inequalities«. Sociological Theory, 28(2): 129-49. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01370.x

Christensen, Ann-Dorte & Jensen, Sune Qvotrup 2012: »Doing Intersectional Analysis: Methodological Implications for Qualitative Research«. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 20(2): 109-25. https://doi.org/10.1080/08038740.2012.673505

Dubrow, Joshua K. 2008: »How Can We Account for Intersectionality in Quantitative Analysis of Survey Data? Empirical Illustration for Central and Eastern Europe«. ASK, 17:85-100.

Dubrow, Joshua K. 2013: »Why Should We Account for Intersectionality in Quantitative Analysis of Survey Data?«. I Vera Kallenberg, Jennifer Meyer & Johanna M. Müller: Intersectionality Und Kritik. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93168-5_8

Else-Quest, Nicole M. & Hyde, Janet S. 2016: »Intersectionality in Quantitative Psychological Research: II. Methods an Techniques«. Psychology of Women Quarterly, 40(3): 1-16. https://doi.org/10.1177/0361684316647953

Emerek, Ruth 2017: »Intersectionality: An Intercategorical Empirical Approach«. Women, Gender & Research, 26(1): 18-32.

Faber, Stine, Annick Prieur; Rosenlund, Lennart & Skjøtt-Larsen, Jakob 2012: Det skjulte klassesamfund. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Flemmen, Magne; Jarness, Vegaard & Rosenlund, Lennart (2018): »Social Space and Cultural Class Divisions: The Forms of Capital and Contemporary Lifestyle Differentiation«. The British Journal of Sociology, 69(1): 124-153. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12295

Fridberg, Torben & Henriksen, Lars Skov. 2014: Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. Copenhagen: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Ganzeboom, Harry B.G. & Treiman, Donald J. 1996: »Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations«. Social Science Research, 25(3): 201-239. https://doi.org/10.1006/ssre.1996.0010

Hansen, Claus D. 2017: »Geometric Data Analysis (GDA): An Alternative Approach to the Analyses of Gender Differences in Women«. Women, Gender & Research, 26(1): 32-46. https://doi.org/10.7146/kkf.v26i1.109781

Harrits, Gitte S; Prieur, Annick; Rosenlund, Lennart & Skjøtt-Larsen, Jakob (2010): »Class and Politics in Denmark. Are both old and new politics structured by class?«. Scandinavian Political Studies, 33(1): 1-27. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2008.00232.x

Jackson, John W. 2017: »Explaining Intersectionality through Description, Counterfactual Thinking, and Mediation Analysis«. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 52(7):785-793. https://doi.org/10.1007/s00127-017-1390-0

Jackson, John W.; Williams, David R. & VanderWeele, Tyler J. 2016: »Disparities at the Intersection of Marginalized Groups«. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51(10):1349-1359. https://doi.org/10.1007/s00127-016-1276-6

Jensen, Sune Qvotrup & Christensen, Ann-Dorte 2011: »Intersektionalitet som sociologisk begreb«. Dansk Sociologi, 22(4): 71-88. https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i4.3922

Le Roux, Brigitte & Rouanet, Henry 2004: Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/s00357-008-9007-7

Le Roux, Brigitte & Rouanet, Henry 2010: Multiple Correspondence Analysis. London: Sage.

Karlson, Kristian B. 2017: »Lineær regression«. I Frederiksen, Morten; Gundelach, Peter & Nielsen, Rikke Skovgaard (red.): Survey: design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzels Forlag.

Larsen, Erik G. 2016: »Logistisk regression med binært udfald.« I Hussain, Azhar M. & Lauridsen, Jørgen T.: Videregående kvantitative metoder. København: Samfundslitteratur.

McCall, Leslie 2000: »Gender and the New Inequality : Explaining the College / Non-College Wage Gap«. American Sociological Review, 65(2): 234-55. https://doi.org/10.2307/2657439

McCall, Leslie 2001a: Complex Inequality: Gender, Class, and Race in the New Economy. New York: Routledge.

McCall, Leslie 2001b: »Sources of Racial Wage Inequality in Metropolitan Labor Markets : Racial, Ethnic, and Gender«. American Sociological Review, 66(4): 520-41. https://doi.org/10.2307/3088921

McCall, Leslie 2005: »The Complexity of Intersectionality«. Signs, 47(4): 1771-1800.

Qvist, Hans-Peter Y. 2018: Individual and Social Resources as Causes and Benefits of Volunteering: Evidence from Scandinavia. Ph.d.-afhandling. Aalborg: Aalborg University Press.

Rosenlund, Lennart (2000): Social Structures and Change: Applying Pierre Bourdieu’s Approach and Analytic Framework. Stavanger: Stavanger University College.

Staunæs, Dorthe 2003: »Where Have All the Subjects Gone? Bringing Together the Concepts of Intersectionality and Subjectification«. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 11(2): 101-10. https://doi.org/10.1080/08038740310002950

Staunæs, Dorthe 2004: »Køn, etnicitet og skoleliv«. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Umberson, Debra, Robert Crosnoe & Reczek, Corinne 2010: »Social Relationships and Health Behavior Across the Life Course«. Annual Review of Sociology, 36: 139-57. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-120011

VanderWeele, Tyler 2015: Explanation in Causal Inference. Oxford: Oxford University Press.

Öhman, Susanna & Olofsson, Anna 2019: »Quantitative Analysis of Risk Positions: An Exploratory Approach«. I: Olofsson, Anna & Zinn, Jens (eds): Researching Risk and Uncertainty. Critical Studies in Risk and Uncertainty. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95852-1_11

Downloads

Publiceret

2019-11-25