Involvement-based treatment? Intersectionality and affect in substance abuse treatment

Authors

  • Marie Benkert Holtet

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v30i2.6041

Keywords:

Involvement, social work, intersectionality, affect, inclusion

Abstract

This article explores substance abuse treatment for young adults, and focuses 
on how involvement-based and person-centered treatments are practiced 
and performed in meetings between the young adults and the therapists. The 
analysis builds on empirical materials gathered from ethnographic fieldwork 
in a Danish municipal treatment-institution, and it focuses on a young woman 
and a young man as it investigates how treatment differs in relation to 
intersectional processes of social categorizations. Moreover, perspectives on 
affect are used to discover how anger and resistance are at play in treatment 
communication. The article concludes that the young adults are positioned in 
certain client-identities and that these identities are connected to notions of 
social background, psychiatric diagnoses, resources and gender.

References

Andersen, Niels Åkerstrøm & Pors, Justine Grønbæk 2017: »Hash-samtalen som potentialitetsteknologi«, i Karlsen, Mads Peter & Villadsen, Kaspar (red): Sundhed og Magt. København: Hans Reitzels Forlag.

Andreasen, Maja Brandt 2012: »Nationsopbyggende jubel«, i Frederiksen, Mons Bissenbakker & Pedersen, Michael Nebeling (red.): I affekt. Skam, frygt og jubel som analysestrategi. København: Center for Kønsforskning, Københavns Universitet.

Ahmed, Sara 2004: The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

Ahmed, Sara 2004: »Not In The Mood«. New Formations: a journal of culture/theory/politics, Vol. 82:12-28.

Ahmed, Sara 2006: Queer Phenomenology. Durham and London: Duke University Press.

Benjaminsen, Lars, Andersen, Ditte & Sørensen, Maren 2009: Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. København: SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Butler, Judith 1993: Bodies that Matter. New York: Routledge.

Butler, Judith 2007: »Performativitetens sociale magi«, i Søndergaard, Dorte Marie (red.): Feministiske Tænkere. København: Hans Reitzels Forlag.

Choo, Hae Yeon & Feree, Myra Max 2010: »Practicing Intersectionality in Sociological Research: A Critical Analysis of Inclusions, Interactions, and Institutions in the Study of Inequalities«. Sociological Theory, Vol. 28, Nr. 2:129-149. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01370.x

Crenshaw, Kimberlé W. 1989: »Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics«. University of Chicago Legal Forum. University of Chicago, 1 (article 8):139-167. https://doi.org/10.4324/9780429500480-5

Christensen, Ann-Dorthe & Siim, Birte 2006: »Fra køn til diversitet – intersektionalitet i en dansk/nordisk kontekst«. Kvinder, Køn & Forskning, Nr. 2-3:32-42. https://doi.org/10.7146/kkf.v0i2-3.28083

Eskelinen, Leena & Olesen, Søren Peter & Caswell, Dorte 2008: Potentialer i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag

Foucault, Michel 1980: Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. New York: Pantheon.

Frank, Vibeke Asmussen, Søgaard, Thomas Friis & Bjønness, Jeanett 2017: Køn og rusmidler: Brug, behandling og kontrol. Aarhus Universitetsforlag. https://doi.org/10.2478/v10199-012-0037-4

Ghosh, Flora 2007: »Magt og intersektionalitet i socialt arbejde«. Nordisk Socialt Arbeid, Vol. 27: 320-332.

Højlund, Peter & Juul, Søren 2015: Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Jensen, Sune Qvotrup & Christensen, Ann-Dorte 2011: »Intersektionalitet som sociologisk begreb i Sociologi «. Dansk Sociologi, Vol. 22, Nr. 4: 71-88. https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i4.3922

Jensen, Sune Qvotrup 2006: »Hvordan analysere sociale differentieringer?«. Kvinder, Køn & Forskning, Nr. 2:70-79. https://doi.org/10.7146/kkf.v0i2-3.28087

Jensen, Sune Qvotrup 2016: »Sociale kompetencer, selvarbejde og det sociale arbejdes alligevel omsorgsfulde praksis«. Dansk Sociologi, Vol. 27, Nr. 3:130-150. https://doi.org/10.22439/dansoc.v27i3/4.5441

Järvinen, Margareta & Mik-Meyer, Nanna 2003: At skabe en klient – institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Järvinen, Margareta & Mik-Meyer, Nanna 2012: At skabe en professionel – ansvar og autonomi i velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag.

Knudsen, Britta Tim & Stage, Carsten 2016: »Affektteori«, i Schiermer, Bjørn (red.): Kulturteori og kultursociologi. København: Hans Reitzels Forlag.

Karlsen, Mads Peter & Villadsen, Kaspar 2017: »Indledning«, i Karlsen, Mads Peter & Villadsen, Kaspar (red.): Sundhed og Magt. København: Hans Reitzels Forlag.

Kofoed, Jette 2005: »Holddeling: når der gøres maskulinitet og hvidhed«. Kvinder, Køn & Forskning, Nr. 3:42-52. https://doi.org/10.7146/kkf.v0i3.28114

Larsen, Jonas 2018: »Autoetnografi«, i Jacobsen, Michael Hviid & Jensen, Hanne Louise (red.): Etnografier. København: Hans Reitzels Forlag.

Lykke, Nina 2008: Kønsforskning – en guide til feministisk teori, metodologi og skrift. København: Forlaget Samfundslitteratur.

Mik-Meyer, Nanna 2004: Dømt til personlig udvikling. København: Hans Reitzels Forlag.

Mik-Meyer, Nanna 2018: Fagprofessionelles møde med udsatte klienter – Dilemmaer i den organisatoriske praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

Olesen, Birgitte Ravn, Phillips, Louise & Johansen, Tine Rosenthal 2018: Dialog og samskabelse – metoder til refleksiv praksis. København: Akademisk Forlag.

Pedersen, Mads Uffe 2005: Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Phillips, Louise 2011a: »Med forskel som forandringskraft: en introduktion til dialogisk kommunikationsteori«, i Pernille Almlund & Andersen, Nina Blom (red.): Fra metateori til kommunikation. København: Hans Reitzels Forlag.

Phillips, Louise 2011b: The Promise of Dialogue: The Dialogic Turn in the Production and Communication of Knowledge. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v29i55.8008

Pii, Kathrine Hoffmann 2017: »Magtens distribution i patientcentreret forebyggelse og sundhedsfremme«, i Karlsen, Mads Peter & Villadsen, Kaspar (red.): Sundhed og Magt. København: Hans Reitzels Forlag.

Scheffmann, Michael 2016: Den dialogiske vending i personcentreret sundhedskommunikation. Roskilde: Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab, Roskilde Universitet.

Staunæs, Dorthe 2003: »Where have all the subjects gone? Bringing together the concepts of intersectionality and subjectification«. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 11: 101-110. https://doi.org/10.1080/08038740310002950

Staunæs, Dorthe 2004: Køn, etnicitet og skoleliv. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Staunæs, Dorthe & Søndergaard, Dorte Marie 2006: »Intersektionalitet – udsat for en teoretisk justering«. Kvinder, Køn & Forskning Nr. 2-3:43-56. https://doi.org/10.7146/kkf.v0i2-3.28086

Thystrup, Birgitte 2012: God social misbrugsbehandling. Købenahvn: Kommunernes Landsforening.

Termansen, Tina, Dyrvig, Theresa, Niss, Nete Krogsgaard & Pejtersen, Jan Hyld 2015: Unge i misbrugsbehandling. København: SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Vind, Leif & Finke, Katrine 2006: Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer. Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Socialstyrelsen 2016: Retningslinjer for borgerinddragelse i den sociale stofmisbrugsbehandling: https://socialstyrelsen.dk/voksne/stof-og-alkoholmisbrug/stofmisbrugsbehandling/retningslinjer-for-et-borgerforlob/retningslinje-for-borgerinddragelse-1/retningslinjefor-borgerinddragelse.

Downloads

Published

2019-11-25