En dekomponering af forskelle i sigtelsesrisiko mellem unge i og uden for udsatte boligområder

Forfattere

  • Gunvor Christensen
  • Vibeke Jakobsen

Resumé

Der er en højere forekomst af sigtelser blandt unge i udsatte boligområder sammenlignet med unge uden for de udsatte boligområder. I artiklen analyserer vi, om der er forskel på, hvilke risikofaktorer der gør sig gældende for unge i og uden for udsatte boligområder i forhold til at få en sigtelse.´ På baggrund af en regressionsanalyse konkluderer vi, at risikofaktorer for, at unge får en sigtelse er de samme, uanset om de bor i eller uden for et udsat boligområde. Ved hjælp af en dekomponeringsanalyse finder vi, at en højere forekomst af unge med sigtelser i udsatte boligområder især skyldes en sammensætningseffekt, givet at der er en overrepræsentation af unge med etniske minoritetsbaggrund samt af forældre med færre socioøkonomiske ressourcer. Den højere forekomst af sigtelser blandt unge i udsatte boligområder hænger således primært sammen med en større koncentration af social udsathed i de udsatte boligområder end uden for de udsatte boligområder.

Forfatterbiografier

Gunvor Christensen

Projektchef, ph.d. i sociologi VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Vibeke Jakobsen

Seniorforsker, ph.d. i økonomi VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Downloads

Publiceret

2023-11-13