Supply Chain Management og Supply Chain Costing: Et Teoribaseret case-studie med vægt på Rentabilitetsformålet

Forfattere

  • Steen Nielsen
  • Ole Mortensen
  • Jesper Nielsen

Resumé

Formålet med denne artikel er at belyse de muligheder som ligger i at integrere virksomhedens økonomiske styring med begrebet Supply Chain Management (SCM). Dette søges belyst ved først at beskrive den teoretiske ramme, hvori SCM indgår. Herefter analyseres begrebet Supply Chain Costing (SCC) som prøver at integrere SCM med de økonomiske forhold. Herefter gives et bud på, hvordan lønsomhedsformålet kan udtrykkes, når relationen mellem juridisk selvstændige parter skal gøres op. Den udviklede model afprøves herefter på en konkret virksomhed – nærmere betegnet Arla Foods Europa Division i Viby ved Århus. Et resultat er, at via begrebet Supply Chain Costing skabes der mulighed for at måle logistikkædens aktiviteter i kr./øre. Anvendelsen af denne information har også strategisk betydning for at kunne vælge kunde og leverandør. Ved hjælp af integrationen skabes der også helt nye mulighed for at vurdere forskellige performance og targets fremover til gavn for leverandør og kunde. Keyword: Supply Chain Management, forretningsprocesser, Supply Chain Costing, rentabilitet, Activity-Based Costing, transaktionsomkostninger, target costing.

Downloads

Publiceret

2005-09-29

Nummer

Sektion

Artikler