Organisatorisk forandring som hverdagsinnovation

Organisatorisk forandring som hverdagsinnovation - Entrepreneurial myte eller en offentlig værdi?

Anne Reff Pedersen

Resumé


Planlagt forandring i en public governance kontekst handler ofte om at skabe offentlig værdi, og en måde at prøve at gøre dette på, er at fokusere på hvordan innovativt arbejde i de offentlige organisationer løser hverdagens problemer i samarbejde mellem borgere, professionelle og ledere. Denne artikel beskriver forskellige studier af offentlig innovation, for at belyse hvordan organisatorisk hverdagsinnovation kan ses som et grundvilkår i den offentlige sektor. Innovation er således ikke en ny måde at organisere på i den offentlige sektor og artiklen forsøger at aflive myten om at innovation kommer fra den private sektor. Derimod argumenteres for at den offentlige sektor i sin hverdag er innovativ og dette demonstreres via forskellige studier. Artiklen beskriver endvidere, hvordan organisatorisk hverdagsinnovation skal skabe mening og involvering for de professionelle i den offentlige sektor.

Nøgleord


Public Governance; Meningsskabelse; Organisatorisk hverdagsinnovation; Innovationsstudier

Fuld tekst:

PDF

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


ISSN: 2445-5377
Leveret af CBS Library