Forsidebillede

Afklaring af ledelsesrum mellem politikere og embedsmænd: Hvordan og hvor meget?

Marie-Louise Frølich Brødsgaard, Caroline Howard Grøn, Mette Dalgaard Nielsen, Heidi Houlberg Salomonsen

Resumé


”Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder.” Sådan lød den første anbefaling i kodekset for god offentlig topledelse i Danmark, da det blev udformet i 2005. Kodekset blev præsenteret som et forsøg på at gøre det klart, hvad der kendetegner ”forudsætning[erne] for at løfte de udfordringer, som den offentlige sektor står overfor i dag og i fremtiden” (Forum for Offentlig Topledelse 2005, 6). Der er nu gået 10 år, og i denne artikel afdækkes om afklaring af ledelsesrum faktisk er blevet et væsentligt element i samspillet mellem politikere og topembedsmænd. Artiklen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget i foråret 2015. Centrale spørgsmål
er, hvordan opgaver fordeles mellem topembedsmænd og politikere, hvor enige disse aktører er om ledelsesrummet,hvor ofte de diskuterer ledelsesrummet og endelig hvilken betydning organisationens omgivelser har for ledelsesrummet. Artiklen konkluderer, at ledelsesrummet langt fra altid afklares, men samtidig oplever størsteparten af de adspurgte ledere, at der er enighed mellem offentlige ledere og politikerne om ledelsesrummet. Samtidig ser vi, at omgivelsernes stabilitet spiller en væsentlig rolle i kommunerne. Her ser vi, at ustabile omgivelser medfører en større enighed mellem offentlige ledere og politikere om rollefordelingen.

Nøgleord


Politikere og embedsmænd; Offentlige ledere; Ledelsesrum; Opgavefordeling; Omgivelser

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22439/pgr.v2i0.5333

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Copyright (c) 2017 Marie-Louise Frølich Brødsgaard, Caroline Howard Grøn, Mette Dalgaard Nielsen, Heidi Houlberg Salomonsen

Creative Commons License
Dette manuskript er licenseret under en Navngivelse - Ikke-kommerciel - Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-nd) international licens.

ISSN: 2445-5377
Leveret af CBS Library