Spareadfærd i krisetider: Danske kommuner mellem strategi, omkostningseffektiviseringer og grønthøstere

  • Søren Kjær Foged Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Eva Moll Sørensen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Nøgleord: Danske kommuner, Spareadfærd, Besparelsesstrategi, Besparelsestyper, Økonomisk pres, Krise, Økonomistyring, Budgetlægning

Resumé

Denne artikel undersøger sammenhængen mellem økonomisk pres og spareadfærd i politiske organisationer. Sammenhængen undersøges via casestudier i 6 danske kommuner, som alle oplevede en stigning i det økonomiske pres fra 2009 til 2013. Data består af 7-10 interviews i hver kommune samt tal for casekommunernes serviceudgifter og økonomistyring. Artiklen finder, at casekommunerne særligt har reduceret udgifterne via stordriftsløsninger på skole-, dagtilbuds, administrations- og kulturområdet samt serviceomlægninger på ældreområdet og det specialiserede socialområde. Derudover tyder casestudierne på, at en managementdrevet og inkrementel spareadfærd vinder frem under økonomisk pres, mens spareadfærden synes mindre drevet af stærke interessegrupper. Det vises også, at styrken af det økonomiske pres ikke i sig selv forklarer casekommunernes spareadfærd, og det foreslås i stedet, at en given spareadfærd kan forstås ved samspillet mellem det økonomiske pres og hvorvidt årsagen til presset opleves som udefrakommende eller selvforskyldt.

Forfatterbiografier

Søren Kjær Foged, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Søren Kjær Foged er ph.d.-studerende på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor han skriver om danske kommuners økonomi og styring under økonomisk pres samt offentlig-privat samspil. Hans forskningsinteresser er derudover dansk og international forvaltning, offentlig styring og økonomi samt komparativ forskning i offentlig administration og lokalregeringer.
Eva Moll Sørensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Eva Moll Sørensen er post.doc. på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor hun forsker i offentlig politik og styring, herunder særligt resultatstyring, budgetreformer og besparelser. Hendes fokus er primært på kommunerne og på statsligt kommunale relationer. Hun underviser og vejleder desuden på Master of Public Governance.
Publiceret
2017-05-17
Sektion
Artikler