Transformativ læring på masteruddannelsen

  • Poul Erik Mouritsen
  • Jørgen Søndergaard
Nøgleord: Transformativ læring, Aktiverende undervisning, Aktionslæring, Peer learning, Case-undervisning, Voksenpædagogik

Resumé

Kan man uddanne sig til at blive en dygtigere leder? Det spørgsmål er relevant for alle masteruddannelser og mange andre uddannelser og kurser i ledelse. Svaret i denne artikel er et betinget ja. Betinget, fordi det ikke er ligegyldigt, hvordan lederuddannelser udformes, og hvilke pædagogiske og didaktiske principper, der anvendes i undervisningen. Det skyldes at effekten på deltagernes ledelsespraksis afhænger både af deres viden, deres refleksionsevne og af deres personlige mod til at bruge deres viden og refleksioner til at forandre udøvelsen af ledelse i praksis. I denne artikel redegør vi for den teoretiske baggrund for og den praktiske implementering heraf i et konkret masterfag i strategisk pædagogisk lederskab i skolen.

Forfatterbiografier

Poul Erik Mouritsen
Poul Erik Mouritzen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1977, dr.scient.pol. fra samme sted i 1991 og har været professor på SDU og Aarhus Universitet. De seneste mange år har en stor del af hans undervisning ligget på forskellige masteruddannelser, siden 2015 på MPG som ekstern lektor. Hans forskning har primært fokuseret på offentlig organisation og ledelse, ikke mindst i kommunerne. Har på det seneste fokuseret på universitetsledelse.
Jørgen Søndergaard
Jørgen Søndergaard er cand.oecon. fra 1974 og var ansat som adjunkt og lektor ved Aarhus universitet i 10 år og har derefter været leder af statslige institutioner i 28 år, senest som direktør for det daværende SFI. Har 35 års undervisningserfaring fra forskellige universiteter samt fra en omfattende formidling i forbindelse med deltagelse i en lang række kommissioner og ekspertudvalg. Jørgen Søndergaard er nu ekstern lektor ved CBS og senior fellow i tænketanken KRAKA.

Referencer

Argyris, C. (1982). Reasoning, Learning og Action. San Francisco: Jossey-Bass.

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2013). Reframing Organizations: Artistry, Choice and Leadership, 5th Edition, Jossey-Bass.

Bregman, P. (2013). Why so many leadership programs ultimately fail. Harvard Business Review. https://hbr.org/2013/07/why-so-many-leadership-program.

Bryant, A. & Kazan, A. (2013). Self Leadership: How to Become a More Successful, Efficient and Effective Leader from the Inside Out. McGraw-Hill.

Clawson, J.G.S. & Haskins, M.E. (2006). Teaching Management: A Field Guide for Professors, Consultants and Corporate Trainers. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511617850

Crosby, B.C. (2017). Teaching Leadership: An Integrative Approach. Routledge.

Donaldson, J.F. (2009). Fostering transformative learning in leadership development. I J. Mezirow, E.W. Taylor & Associates (Red.), Transformative Learning in Practice: Insights from Community, Workplace and Higher Education (s. 67-78). San Francisco: Jossey-Bass.

Guthrie, K.L. & Jones, T.B. (2012). Teaching and learning: Using experiential learning and reflection for leadership education. New Directions for Student Services, 140, 53-63. https://doi.org/10.1002/ss.20031

Henriksen, M.N. & Lundby, T. (2016). Frygtløs Ledelse. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Holten, A.-L., Bøllingtoft, A. & Wilms, I. (2015). Leadership in a changing world: Developing managers through a teaching and learning programme. Management Decision, 53(5), 1107-1124. https://doi.org/10.1108/MD-10-2014-0617

Leonard, H.S. & Marquardt, M.J. (2010). The evidence for the effectiveness of action learning. Action Learning: Research and Practice, 7(2), 121-136. https://doi.org/10.1080/14767333.2010.488323

Mezirow, J. (1990). How critical reflection triggers transformative learning. I J. Mezirow, & Associates (Red.), Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning (s. 1-21). San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 74, 5-12. https://doi.org/10.1002/ace.7401

Mezirow, J., Taylor, E.W. & Associates (2009). Transformative Learning in Practice: Insights from Community, Workplace and Higher Education. San Francisco: Jossey-Bass.

Revans, R. (2011). ABC of Action Learning. Gower Publishing Company.

Robinson, V. (2011). Student-centered Leadership, San Francisco: Jossey-Bass.

Schutz, W. (1994). The Human Element: Productivity, Self-Esteem, and the Bottom Line. San Francisco: Jossey-Bass.

Shell, R.G. (2001). Bargaining Styles and Negotiation: The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument in Negotiation Training. Negotiation Journal, 17(2), 155–174. https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2001.tb00233.x

Sweet, A., Garvin, D.A. & Christensen, C.R. (1992). Education for Judgment: The Artistry of Discussion Leadership. Harvard Business School.

Yeo, R.K. & Gold, J. (2011). The inseparability of action and learning: Unravelling Revans' action learning theory for Human Resource Development (HRD). Human Resource Development International, 14(5), 511-526. https://doi.org/10.1080/13678868.2011.604956

Weick, K. (1995). Sensemaking in Organisations. London: Sage.

"Transformativ læring på masteruddannelsen" af Poul Erik Mouritsen og Jørgen Søndergaard
Publiceret
2018-12-11
Sektion
Artikler