Gaveøkonomi - en vej til velfærd

  • Niels Thygesen Copenhagen Business School
Nøgleord: Velfærd, Ledelse, Gaveøkonomi, Pengeøkonomi, Socio-økonomi, Systemteori

Resumé

Artiklen bidrager med et teoretisk-illustrativt bud på, hvordan en lovende gaveøkonomi kan bidrage med en vej til velfærd og ikke mindst en vej ud af det økonomiske efterslæb, som COVID-19 har skabt. Gaveøkonomi er en økonomisk udveksling, der skaber velfærdsværdi gennem relationer, dvs. hvor hver part får adgang til det, som andre giver (gaver), ved selv at give (gengave). Som sådan udgør gaveøkonomien et andet medie for udveksling end penge, som skaber velfærdsværdi gennem adskillelse. Budskabet er, at gaveøkonomien principielt er pengeøkonomien overlegen målt på velfærdsværdi. Denne tese finder evidens i fire illustrative cases fra den danske offentlige sektor og understøttes desuden af det politologiske-socioøkonomiske forskningsfelt.

Forfatterbiografi

Niels Thygesen, Copenhagen Business School
Niels Thygesen har en PhD i offentlige ledelse fra Copenhagen Business School (CBS) og arbejder i dag som lektor på institut for Ledelse, Politik & Filosofi, CBS. Niels har i mange år forsket i velfærd og ledelse og beskæftiget sig med tematikker som tillid, ledelsesteknologier, tid, gaveøkonomi og velfærdsværdi. Han har publiceret en lang række artikler om emnerne i såvel danske som internationale tidsskrifter. Senest bogen ’Gaveøkonomi – ny vej til bedre velfærd’, Gyldendal Public. Niels er også en flittigt benyttet foredragsholder.

Referencer

Acemoglu, D., Laibson, D. & List. J. (2019). Economics, Pearson.

Andersen, N. Å. (2003). Discursive Analytical Strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau,

Luhmann. Policy Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t898nd

Andersen, N. Å. (2019). Form og medie: Intermedialitet og analysestrategi på tværs af perceptionsmedier, kommunikationsmedier, biomedier og fysiske medier. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. https://doi.org/10.7146/aul.177.137

Bierman, H. S., & Fernandez, L. F. (1998). Game theory with economic applications. Pearson College Division.

Boldyrev, I. A. (2013). Economy as a Social System: Niklas Luhmann’s Contribution and its Significance for Economics. American Journal of Economics and Sociology, 72(2), 265-292. https://doi.org/10.1111/ajes.12013

Bourdieu, P (1979). Symbolic power. Critique of Anthropology, 4(13-14), 77-85. https://doi.org/10.1177/0308275X7900401307

Bourdieu, P (1996). The work of time. I: Komter AE (Red.) The Gift: An Interdisciplinary Perspective (s. 135–147). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Eisenstein, C. (2011). Sacred Economics: Money, Gift, and Society in the Age of Transition. Berkeley, CA: North Atlantic Books.

Ejersbo, N., & Greve, C. (2014). Moderniseringen af den offentlige sektor. Akademisk Forlag.

Fremtidens velfærd – vores valg (2005). https://www.yumpu.com/da/document/view/18267090/fremtidens-velfaerd-vores-valg-finansministeriet

Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (No. D10 301 c. 1/c. 2). New York: Free Press Paperbacks.

Gabbay, S. M., & Leenders, R. T. A. (Eds.). (2001). Social capital of organizations. Emerald Group Publishing Limited.

Gibbons, R. S. (1992). Game theory for applied economists. Princeton University Press.

Graeber, D. (2013). It is value that brings universes into being. HAU: Journal of Ethnographic Theory, (2), 219–243. https://doi.org/10.14318/hau3.2.012

Hasle, P., Thoft, E., & Olesen, K. G. (2010). Ledelse med social kapital.

Hermansen, S., & Nørretranders, T. (2013). Fælledskab = fælled + fællesskab. Samsø Energiakademi, Samsø.

Jie, M. (2011). The Plus-sum Relations between Capital and Labor in the Creation of Value: A New

Marxian Explanation Based on the Proportional Theory of Value Creation [J]. Economic Research Journal, 4(3).

Kielburger, C., Branson, H., & Kielburger, M. (2018). WEconomy: You Can Find Meaning, Make A Living, and Change the World. John Wiley & Sons.

Knudsen, M. (2014). Metodisk overrasket: Om systemteori og funktionel metode (s. 19-40). Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Kumar, M. S. (2011). Are joint ventures positive sum games? The relative effects of cooperative and noncooperative behavior. Strategic Management Journal, 32(1), 32-54. https://doi.org/10.1002/smj.867

Luhmann, N. (1982). 9. The Economy as a Social System, i The differentiation of society (pp. 190-226). Columbia University Press.

Luhmann, N. (1995). Social systems. Stanford University Press.

Luhmann, N. (2016). Samfundets samfund. Hans Reitzel.

Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic theory (Vol. 1). New York: Oxford University Press.

Mauss, M. (2002). The gift: The form and reason for exchange in archaic societies. Routledge.

Mauss, M. (1925). The gift. Cohen & West, London.

Moltke, H.V. & Graff, H. (2014). Social Kapital i Organisationer. Dansk Psykologisk Forlag.

Jørgensen, J. K. (18/3/2021). KL-formand: Coronaefterslæb kræver løft i økonomien. Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2021/

Marts/18/KL-formand-Coronaefterslab-kraver-loft-i-okonomien-i-2022/

Nørretranders, T. (2003). Det generøse menneske. ArtPeople.

Olesen, K. G., Thoft, E., Hasle, P., & Kristensen, T. S. (2008). Virksomhedens sociale kapital: Hvidbog. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Pedersen, O. K. (2011). Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag.

Pedersen, D. (2004). Offentlig ledelse i managementstaten. København, Samfundslitteratur.

Putnam, R. D. (1995). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. Political Science and Politics 28(4). 664–683. https://doi.org/10.1017/s1049096500058856

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America’s declining social capital. I: L. Crothers & C. Lockhart (red.), Culture and Politics (s. 223–234). New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6_12

Putnam, R. D. (red.) (2004). Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press.

Randers Kommune. (3/7/2017). Der kom mere liv på ældrecentrene. Randers Kommune.1 https://www.randers.dk/nyhedsarkiv/der-kom-mere-liv-paa-aeldrecentrene/

Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). Den offentlige sektor som en arena for samskabelse. I: M.K. Fogsgaard & M. de Jongh (red.), Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor, (s. 30-61). Dansk Psykologisk Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v26i3.67855

Thygesen, N. (2007). Steering technologies as observation. Cybernetics & Human Knowing, 14(2-3), s. 151-172.

Thygesen, N. (2019). The gift economy and the development of sustainability. Local Economy, 34(6), 493-509. https://doi.org/10.1177/0269094219882261

Thygesen, N. (2020). Gaveøkonomi – en vej til ny velfærdsværdi. Samfundslederskab i Skandinavien, 36(1), 26-51. https://doi.org/10.22439/sis.v36i1.6165

Thygesen, N. & Löfvall, S. (2020). Gaveøkonomi – ny vej til bedre velfærd. Gyldendal Public.

Gaveøkonomi - en vej til velfærd
Publiceret
2021-08-20
Sektion
Artikler