Livsstilsbegrebet – i miljøsociologisk perspektiv

Authors

  • Lars Kjerulf Petersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i2.3559

Keywords:

livsstil, miljø, praksis, materialitet, selvidentitet

Abstract

Denne artikel tager livsstilsbegrebet op til diskussion og gør det ud fra et miljøsociologisk perspektiv, men med relevans for sociologien i almindelighed. Livsstilsbegrebet er af stor betydning i miljøsociologien – og i sociologien generelt – fordi studiet af livsstil muliggør en forståelse af samspillet mellem en række forskellige dynamikker der former alle dele af livsførelsen for individet og i en større samfundsmæssig sammenhæng. Der er imidlertid behov for at gøre op med nogle af de erkendelsesmæssige blindgyder som livsstilsbegrebet ofte ender i. Det gælder især forestillingen om livsstil som status- og identitetssignal. Frem for alene at fokusere på identitetssignalet og selvidentiteten som den kritiske parameter i livsstilen argumenterer artiklen for, at man først og fremmest skal forstå livsstil som handlemåder og praksisformer der er formet af blandt andet det kropslige, det kulturelle og det materielle. Artiklen er blevet til på baggrund af et projekt om Livsstil og Naturkvalitet i Byrummet; projektet er finansieret af Realdania og Danmarks Miljøundersøgelser. ENGELSK ABSTRACT: Lars Kjerulf Petersen: The Concept of Lifestyle – from the Perspective of Environmental Sociology The concept of lifestyle is of great significance in environmental sociology – and in sociology in general – because studies of lifestyle enable a deeper understanding of interactions between different social dynamics affecting all aspects of everyday life. This article explores the concept of lifestyle from the perspective of environmental sociology, but with relevance for sociology in general. The article argues that it is necessary to reorient lifestyle studies and redefine the concept itself. In particular, the idea of lifestyle as a signal of status and identity needs to be reconsidered. Instead of focussing on identity and signalling as the critical factors of lifestyle, the concept needs to be understood in terms of patterns of practice which are dialectically shaped by cultural, material and bodily orders. Key words: Lifestyle, environment, practice, identity, materiality.

Downloads

Published

2011-07-05

Issue

Section

Artikler